Excursie en stand van zaken

04-01-2018
Excursie en stand van zaken

Er zijn enkele ontwikkelingen rondom ons idee 'Wind voor Buren'. Zo organiseert wijkorganisatie Letterveld-Kerkedennen uit Borne een excursie naar windmolens.
Verder denken wij na over hoe we het vervolgproces goed kunnen doen, worden er visualisaties bij mensen thuis gemaakt en willen we zelf ook een excursie naar windmolens organiseren.

Wijkorganisatie Letterveld-Kerkedennen
Op 10 januari 2018 wordt er vanuit Borne een excursie naar windmolens georganiseerd. Deze wordt niet door ons georganiseerd, maar door wijkorganisatie Letterveld-Kerkedennen uit Borne. Deze organisatie kreeg, nadat wij ons idee in november 2017 bekend hadden gemaakt, vragen van wijkbewoners over ons idee en windmolens in het algemeen. Het leek de wijkorganisatie daarom goed om een excursie te organiseren en daar zijn wij het zeker mee eens!

We hebben contact gehad met de wijkorganisatie en mochten u hierop wijzen. Wel is deze excursie met name voor wijkbewoners, zo geeft de wijkorganisatie aan. En het aantal mensen dat mee kan, wordt beperkt tot het aantal mensen dat in de bus past.

Opgeven voor de excursie kan tot 6 januari bij Leny Zomer, voorzitter van de wijkorganisatie Letterveld-Kerkedennen, via l.zomer@lijbrandt.nl of 074-2667900. Hier kunt u ook terecht voor vragen of inlichtingen.
Voor de volledigheid vindt u hier het persbericht van de wijkorganisatie Letterveld-Kerkedennen hierover.

Windpark Hagenwind in Aalten
De excursie is op 10 januari 2017. De windmolens die worden bezocht, zijn de acht molens van windpark Hagenwind in Aalten. Deze windmolens hebben een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 82 meter. Dat betekent dat de tiphoogte 141 meter is.
Er is door de wijkorganisatie gezorgd voor een bus die deelnemers naar de windmolens brengt en weer terug naar Borne. Het vertrekpunt van de bus is wijkcentrum De Letterbak (Clematishof 6) in Borne en de bus vertrekt om 13.00 uur. Naar verwachting zijn de deelnemers aan de excursie tussen 17.00 en 18.00 uur weer terug.

Op verzoek van wijkbewoners sluit ook burgemeester Welten van de gemeente Borne zich aan, evenals wethouder Mulder en een ambtenaar van de gemeente Borne bij de excursie. Borne Energie, Raedthuys Pure Energie en wij gaan ook mee. Ter plekke in Aalten zullen de initiatiefnemer van windmolenpark Hagenwind en zo hoopt de wijkorganisatie ook enkele omwonenden aanwezig zijn om met de deelnemers aan de excursie te spreken.

Nog een excursie
Wij hebben de afgelopen tijd gemerkt dat meerdere mensen er behoefte aan hebben om windmolens te ervaren. Daarom bereiden wij ook zelf een excursie voor. Zeer waarschijnlijk organiseren we deze in maart, maar dat laten we uiteraard nog precies weten. Wij willen dan graag windmolens bezoeken met een tiphoogte van ongeveer 200 meter.

Verdere stand van zaken
Verder worden er momenteel door Raedthuys Pure Energie visualisaties gemaakt bij mensen in de omgeving die hebben aangegeven dit te willen. Dit kunnen bijvoorbeeld visualisaties vanuit de achtertuin zijn, zodat deze omwonenden ook weten wat zij vanaf die plek van de windmolens kunnen zien. Met name deze maand (januari 2018) zijn daarvoor veel afspraken met omwonenden gemaakt.

Daarnaast zijn wij samen met stichting Borne Energie en Raedthuys Pure Energie aan het nadenken hoe we het vervolgproces goed kunnen organiseren. In november 2017 hebben we veel mensen kunnen informeren over ons idee en hun eerste reactie of vragen kunnen horen. We zoeken nu uit hoe we het vervolgproces waaruit duidelijk moet worden of ons idee haalbaar is, in goed contact met de omgeving kunnen doorlopen. Zodra daar meer over bekend is, laten we dat uiteraard ook weten.

Vragen en contact
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan zijn wij daarvoor uiteraard bereikbaar. U kunt mailen naar info@windvoorburen.nl.

© Wind voor Buren