Terugblik op excursie en vervolgproces

18-01-2018
Terugblik op excursie en vervolgproces
Terugblik op excursie en vervolgproces

Op 10 januari 2018 organiseerde wijkorganisatie Letterveld-Kerkedennen uit Borne een excursie naar Windpark Hagenwind in Aalten. De wijkorganisatie kreeg vragen van wijkbewoners naar aanleiding van ons idee. Het leek de wijkorganisatie daarom goed om een excursie te organiseren.
Daar bleek veel belangstelling voor, de bus zat vol. Wij mochten ook mee met deze excursie en vonden het waardevol om dit te ervaren samen met inwoners van met name Borne.

De deelnemers aan de excursie werden eerst ontvangen in het plaatselijke dorpshuis. Daar vertelde één van de initiatiefnemers van dit windpark hoe het tot stand is gekomen. In 2000 begon het initiatief en in 2008 stonden de windmolens er.
Hoewel er in de omgeving relatief weinig mensen wonen, was er ook verzet tegen de windmolens. Dat leidde onder andere tot rechtszaken, tot aan de Raad van State. Maar volgens de initiatiefnemer zijn na één á twee jaar geen meldingen meer gekomen vanuit de omgeving over het geluid. Volgens hem zei één bezwaarmaker later zelfs dat hij nu ’s ochtends als eerste naar de windmolens kijkt.

Met betrekking tot slagschaduw is bij dit windpark voor veertien woningen een regeling getroffen. Als de slagschaduw deze woningen raakt, worden de betreffende windmolens stilgezet.

Daarna vertelde een andere inwoner van dit gebied – die veel interesse heeft in techniek - over de bouw en techniek van de windmolens. Hij toonde daarbij ook foto’s van de bouw.

Vervolgens gingen de deelnemers naar de windmolens toe. Daar spraken zij een boer die ook mede-initiatiefnemer is van dit windpark en enkele windmolens rondom zijn woning heeft staan (op afstanden van 250 tot 600 meter). Hij zei van het geluid geen last te hebben. De slagschaduw wordt volgens hem goed ondervangen door de windmolens stil te zetten als de schaduw één van de veertien woningen raakt.
De deelnemers konden rondom een windmolen lopen, vanaf verschillende afstanden luisteren naar het geluid en ook in de molen kijken. Overigens was er een onverwachte ‘bonus’: er renden op korte afstand zes reeën door het land! Een mooi gezicht.

Onze indruk van de excursie
We hebben niet iedereen gesproken die mee was, maar wij hebben de indruk dat er uiteenlopende reacties zijn op met name het geluid van de windmolens. Er waren mensen die het vonden meevallen, maar ook waren er mensen die aangaven de windmolen goed te horen.
Tegelijkertijd gaat het volgens ons ook wellicht wat snel om op basis van één excursie conclusies te trekken. Dat hoeft in onze ogen ook niet. Zo wezen enkele mensen erop dat dit windmolens van circa 140 meter hoog zijn en de windmolens voor ‘Wind voor Buren’ een beoogde hoogte van circa 200 meter hebben. De wens om dergelijke windmolens te ervaren, kunnen wij ons voorstellen. Daarom zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een excursie naar windmolens van die hoogte.
Daarnaast waren dit bepaalde omstandigheden. Het waaide niet heel hard, maar de windmolens draaiden wel. Een tweede excursie met mogelijk andere weersomstandigheden – misschien waait het dan bijvoorbeeld harder – kan wellicht tot extra inzicht leiden.

In elk geval vonden wij de excursie waardevol, bedanken wij de wijkorganisatie Letterveld-Kerkedennen voor de organisatie en hopen we dat de deelnemers er iets aan hebben gehad.

Media-aandacht
De wijkorganisatie had de excursie ook vooraf via een persbericht aan de lokale en regionale media aangekondigd. RTV Oost benaderde ons vervolgens met de vraag of ze op ons bedrijf mochten filmen en ons wat vragen mochten stellen. Daarnaast berichtten Borne Boeit, RTV Oost en Tubantia over de excursie. Daarin worden onder anderen ook wij geciteerd, nadat de media ons benaderden met vragen. Hierbij de links naar de artikelen:

Het bericht van Tubantia.

Het bericht van Borne Boeit.

Het bericht van RTV Oost

Vervolg van het proces
Tijdens de excursie en op andere momenten bereikt ons het signaal van onder anderen enkele omwonenden dat zij behoefte hebben aan meer specifieke informatie. Dat is dan vooral informatie over het effect van windmolens op de beoogde plekken. Die informatie kunnen wij helaas nog niet geven: de daarvoor benodigde onderzoeken zijn nog niet gedaan. Maar omdat wij dit signaal horen, gaan wij daar hierbij nog op in.

We – inclusief stichting Borne Energie en Raedthuys Pure Energie - vinden het belangrijk om vanaf het begin open te zijn over het feit dat wij dit idee voor windmolens hebben. Daarom hebben we, ondanks dat we nog geen gedetailleerd plan hebben, geprobeerd zoveel mogelijk mensen te informeren. Dat is gebeurd via onder meer de brieven die huis aan huis zijn bezorgd en de inloopbijeenkomst bij café Platenkamp in november. Hoe we daarna verder gaan, hadden we niet uitgewerkt. We willen goed luisteren waar in de omgeving behoefte aan is. Daarom kozen we ervoor om eerst het idee kenbaar te maken, daarop de eerste reacties te horen en dan te kijken wat een goed vervolgproces kan zijn. We willen niemand overrompelen met een snelle aanpak.
Dat heeft wel tot gevolg dat we wellicht voor sommige mensen nu juist niet snel genoeg bepaalde informatie kunnen leveren. Dat kunnen we ook begrijpen. Dat is best een dilemma, merken wij nu. Daarom lichten we nu toe wat onze insteek is, hopelijk verklaart dat het enigszins.
We zijn nu bezig met de vraag hoe we het vervolgproces goed kunnen doen. Dat willen we tevens wel zorgvuldig doen. We zeggen in elk geval toe dat we u op de hoogte blijven houden van eventuele ontwikkelingen op dat vlak.

Informatie
We merken dat sommige omwonenden vragen of zorgen hebben over het effect van windmolens op de gezondheid. De gezondheid van omwonenden is natuurlijk belangrijk. Daarom hebben we daarover informatie verzameld, zie de pagina 'Informatie' op deze website. 

Vragen, informatie en contact
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan zijn wij daarvoor uiteraard bereikbaar. U kunt mailen naar info@windvoorburen.nl.

© Wind voor Buren