Bericht over excursie naar windmolens

15-02-2018
Bericht over excursie naar windmolens

Op 9 maart 2018 organiseren wij in het kader van ons idee ‘Wind voor Buren’ een excursie naar windmolens. Vooropgesteld: wij kijken ernaar uit om met de inmiddels 50 mensen die zich hebben aangemeld de windmolens te bezoeken, te ervaren en erover in gesprek te gaan.

De reden voor dit bericht is een artikel in de krant Tubantia van donderdag 15 februari 2018. Wellicht hebt u het gelezen, maar voor de volledigheid voegen wij het hier toe. Klik hier om het artikel te lezen
In dit artikel wordt aandacht besteed aan actiegroep ‘Buren tegen Windmolens’. Het comité wil niet mee met onze excursie, maar organiseert een eigen excursie. Dat is uiteraard prima. Wie liever op eigen gelegenheid windmolens bekijkt, moet dat vooral doen.

Onheuse beschuldiging
Waar wij erg door geraakt zijn, is de – anonieme – woordvoerder van de actiegroep die wordt geciteerd. Deze voor ons onbekende persoon zegt over onze excursie: “Tijdens die busreis word je gehersenspoeld en krijg je geen antwoord op kritische vragen.”

Wij vinden dit een onheuse en onterechte beschuldiging waarvoor geen enkele basis is. Er wordt nu openlijk aan onze integriteit en intenties getwijfeld zonder dat daar bewijs voor is en zonder dat wij ons kunnen verdedigen. Dat vinden wij erg naar. Wij hebben de afgelopen tijd onder andere ruim 2200 mensen een brief gestuurd over ons idee, een inloopbijeenkomst georganiseerd, veel vervolggesprekken gevoerd en bij dertig mensen thuis visualisaties op maat gemaakt. Dat laat in onze ogen zien dat wij de omgeving rondom de beoogde plekken van de beoogde windmolens serieus nemen en dat wij proberen te reageren op vragen en opmerkingen vanuit de omgeving. Deze excursie is daar een voorbeeld van.

Juist wél ruimte voor kritische vragen
Deze excursie op 9 maart is ons eigen initiatief. Het staat ook iedereen vrij om deel te nemen aan deze excursie. De mensen die zich hebben aangemeld, zijn een mix van mensen die ons initiatief steunen, die erover twijfelen en mensen die niet willen dat ons idee wordt gerealiseerd. Verder hebben zich twee mensen aangemeld waarvan wij weten dat zij betrokken zijn bij de actiegroep ‘Buren tegen Windmolens’. Zij kunnen wat ons betreft gewoon mee. 

Tijdens de excursie is er juist ruimte voor kritische vragen. We vragen juist een extern, onafhankelijk expert mee om goed in te gaan op kritische vragen, dat nemen we heel serieus.

Laten we de voor- en nadelen bespreken
Wij willen in goed contact met de omgeving ons idee onderzoeken en deze excursie is daarvoor wat ons betreft een eerste stap. Een pittige discussie over windmolens gaan wij zeker niet uit de weg en volgens ons moet er juist ook het gesprek worden gevoerd over de voor- en nadelen van ons idee. Daar lopen wij op geen enkele manier voor weg, mits dit respectvol en eerlijk gebeurt.

Maar dat er nu gesuggereerd wordt dat wij mensen hersenspoelen, vinden wij het overschrijden van een grens. Met dergelijke ongefundeerde persoonlijke aanvallen hebben wij grote moeite en het stelt ons erg teleur. Wij willen het namelijk over de inhoud hebben.

Wij voelden de behoefte om dit te melden, voorafgaand aan de excursie. Zodat u weet hoe wij hierin staan. Desondanks kijken wij erg uit naar de excursie, hopen wij op een goed verloop daarvan en staan wij dus ook zeker open voor kritische vragen over windmolens.

De initiatiefnemers van 'Wind voor Buren':

Annemarie en Bert Kristen
Joris van Dijk en Roelof-Jan Naaktgeboren (stichting Borne Energie)
Jelle de Waart en Matthijs Oppenhuizen (duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie)

© Wind voor Buren