Terugblik op excursie en vooruitblik op vervolg

14-03-2018
Terugblik op excursie en vooruitblik op vervolg

Terugblik op excursie
Op 9 maart 2018 organiseerden wij een excursie naar Windpark Sellen-Haggarten in Steinfurt (Duitsland). Hier staan acht windmolens met een tiphoogte van 199,5 meter. Ruim 60 mensen gingen mee op deze excursie.
Het was een gemêleerd gezelschap: mensen die ons idee steunen, mensen die daar nog over twijfelen en mensen die hopen dat ons idee niet wordt gerealiseerd. Wij zijn blij met deze mix, omdat dit eraan bijdraagt dat het gesprek over windmolens vanuit meerdere perspectieven wordt gevoerd. Voor zover wij kunnen inschatten, zijn er tijdens de excursie ook goede gesprekken gevoerd.

RTV Borne en Borne Boeit besteedden aandacht aan de excursie:

Artikel en video van RTV Borne.
Artikel van Borne Boeit.

Door de grootte van de groep konden we helaas niet iedereen (uitgebreid) spreken. We hebben daarom iedereen die mee was een e-mail gestuurd met de vraag hoe zij de windmolens hebben ervaren, of er wellicht nieuwe vragen zijn ontstaan en wat zij vonden van de organisatie van de excursie. We hopen zo een goed beeld te krijgen wat de deelnemers ervan vonden.

Tijdens en na de excursie zeiden enkele mensen dat ze het bezoek aan dit windpark niet representatief vonden. Dit omdat de woonkern van Steinfurt verder van de windmolens ligt dan de woningen in Borne staan van de beoogde windmolens van ‘Wind voor Buren’.
De redenen voor ons om voor Steinfurt te kiezen, zijn:

  • De windmolens zijn 199,5 meter hoog en daarmee representatief qua hoogte.
  • De landelijke omgeving van Windpark Sellen-Haggarten is rustig, zodat er weinig achtergrondgeluid is en het mogelijk is om een goed beeld te krijgen van het geluid van de windmolens.
  • Het is bij dit windpark goed mogelijk om op verschillende afstanden de windmolens te ervaren. Omwonenden konden op de afstand van molens gaan staan die voor hun situatie representatief is.
  • De reistijd naar dit windpark is met ongeveer een uur goed te overzien.


Omdat de opmerkingen pas tijdens en na de excursie kwamen, konden we er op dat moment niet op inspelen. Wel nemen we deze opmerkingen mee en bekijken of we er nog tegemoet aan kunnen komen.

Wat merk ik van windmolens?
De rode draad die wij halen uit de vele gesprekken en reacties naar aanleiding van ons idee is dat veel mensen willen weten wat het effect van windmolens op de beoogde plekken op hen is. Dat kunnen wij ons goed voorstellen.
Voordat er een beslissing wordt genomen of er windmolens mogen staan, moet eerst worden onderzocht of wordt voldaan aan bijvoorbeeld de regels voor geluid, slagschaduw en effecten op de natuur. Die onderzoeken moeten nog worden uitgevoerd. We hebben ervoor gekozen eerst ons idee breed kenbaar te maken en het gesprek aan te gaan. Verder willen we deze onderzoeken in samenspraak met de omgeving doen (zie ook verderop in deze nieuwsbrief).

Wel is er al informatie beschikbaar over de regels waaraan windmolens moeten voldoen en de effecten van windmolens die er al staan in Nederland. Veel informatie proberen wij op onze website te zetten, zie de pagina met veelgestelde vragen.

Dit is informatie over bijvoorbeeld:

  • Waarom zijn windmolens zo groot?
  • Hoe zit het met het geluid van windmolens?
  • Hoe zit het met slagschaduw?
  • Wat zijn de effecten op de gezondheid van omwonenden?
  • Veroorzaken grotere windmolens meer hinder voor omwonenden dan kleinere windmolens?
  • Waarom zijn er windmolens nodig?

 

Omwonenden aan het woord
Regionale kranten De Gelderlander en de Stentor hebben omwonenden van windmolens gesproken. Het gaat daarin specifiek over hoe deze omwonenden de windmolens in hun omgeving ervaren. De artikelen die hieruit zijn voortgekomen, kunt u ook lezen op onze website, op de pagina veelgestelde vragen.

Visualisaties op website
Tijdens de inloopbijeenkomst op 21 november 2017 en daarna bij omwonenden thuis hebben we visualisaties laten zien. Deze geven een indruk van windmolens op de beoogde plekken. We hebben recent visualisaties vanaf 24 punten in de omgeving van de beoogde plekken op deze website gezet, zodat iedereen deze beelden kan zien. Deze visualisaties kunt u ook zien op de pagina veelgestelde vragen.

Financiële participatie
Onze wens is dat – als er windmolens komen – mensen uit de omgeving ook het gevoel hebben dat het hún windmolens zijn. Daarom willen wij ruimte maken voor financiële participatie. Dit betekent dat mensen uit de omgeving financieel kunnen meedoen in de windmolens.

Een vorm die in opkomst is, is het coöperatieve model. Inwoners worden lid van een coöperatie en die coöperatie wordt eigenaar van (een deel van) een windmolen. Zo zijn de leden van de coöperatie gezamenlijk eigenaar van hun eigen windmolen. Om een windmolen te kunnen bouwen, is geld nodig. Om geld te kunnen lenen bij bijvoorbeeld een bank, is ook eigen vermogen nodig. Een coöperatie krijgt dat eigen vermogen doordat alle leden iets bijdragen. Vervolgens krijgen de leden het bedrag dat zij hebben geïnvesteerd terugbetaald, met daarop een rendement dankzij de windmolen die stroom opwekt. Zo wordt het aantrekkelijk om mee te investeren in een windmolen.

Om deze financiële participatie concreet te maken, is stichting Borne Energie betrokken bij ‘Wind voor Buren’. Deze stichting wil mensen de mogelijkheid bieden om meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie. Borne Energie heeft bijvoorbeeld al een postcoderoos met zonnepanelen gerealiseerd in Borne. Het doel is om samen met de omgeving van de beoogde windmolens een voor de omgeving goed participatiemodel te ontwikkelen.

Daarnaast is er de gedragscode Wind op Land van branchevereniging Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA). Hierin staat dat elke windmolen 0,40 tot 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar afstaat voor financiële participatie. Dit gebeurt voor een periode van 15 jaar. Wat er met dit geld gebeurt, wordt ook in samenspraak met de omgeving bepaald. Dit kan bijvoorbeeld voor een gebiedsfonds worden gebruikt.
Eén MWh is 1000 kilowattuur (kWh). De inschatting is dat de twee beoogde windmolens bij knooppunt Buren samen circa 20.000.000 kWh per jaar kunnen opwekken. Dit is nog onder voorbehoud, want de opbrengst is afhankelijk van het uiteindelijke type windmolen en de afmetingen. Ook worden er voorafgaand aan de plaatsing gerichte windmetingen gedaan waardoor de te verwachte opbrengst beter is in te schatten.
Bij 20.000.000 kWh is er 10.000 euro per jaar beschikbaar voor bijvoorbeeld een gebiedsfonds (20.000 MWh * 0,50 euro).

Vervolg
Ons idee is nog pril. De bekendmaking van ons idee in de afgelopen maanden was een eerste stap. Er is nog geen uitgewerkt plan. We willen ons plan concretiseren in samenspraak met de omgeving.
Daarvoor hebben we een idee. Er moet veel onderzoek worden gedaan of er daadwerkelijk windmolens kunnen staan op de beoogde plekken en wat dit betekent voor bijvoorbeeld omwonenden. Deze onderzoeken willen wij samen met de omgeving doen. Op die manier is de omgeving erbij betrokken, is het transparant en kan de omgeving daarin inbreng hebben.

Wij hebben de afgelopen maanden gedacht over een opzet hoe we dat goed georganiseerd en transparant kunnen doen. Voordat we aan deze onderzoeken beginnen, willen we eerst in de omgeving toetsen hoe erover deze opzet wordt gedacht. Dat is wat wij de komende tijd doen.

Idee van drie partijen
Het idee voor twee windmolens op deze beoogde plekken is ontstaan door Annemarie en Bert Kristen. Zij vonden het daarom belangrijk om zelf in de omgeving dit idee kenbaar te maken. Dat is de afgelopen maanden gedaan.
Om het idee een stap verder te kunnen brengen, hebben zij samenwerking gezocht met stichting Borne Energie en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Omdat er nu een fase aanbreekt waarin wordt onderzocht hoe het idee een stap verder kan worden gebracht, zullen wij als drie partijen meer samen optreden. Zo wordt het e-mailadres info@windvoorburen.nl door ons alle drie beheerd en zijn zowel Annemarie en Bert als Borne Energie en Raedthuys Pure Energie hierop te bereiken. Dat geldt ook voor deze website www.windvoorburen.nl

Contactpersonen bij stichting Borne Energie zijn Joris van Dijk en Roelof-Jan Naaktgeboren.
Contactpersonen bij Raedthuys Pure Energie zijn Jelle de Waart en Matthijs Oppenhuizen.

 

© Wind voor Buren