Idee voor vervolgproces: werkgroepen

18-05-2018
Idee voor vervolgproces: werkgroepen

Zoals eerder gemeld was de bekendmaking van ons idee in de afgelopen maanden een eerste stap. Er is nog geen uitgewerkt plan. We willen ons plan concretiseren in samenspraak met de omgeving en daarvoor hebben wij nu een proces bedacht. We willen nu eerst in de omgeving toetsen hoe erover deze opzet wordt gedacht.

Werkgroepen
Er moeten nog veel onderzoeken worden gedaan om duidelijk te maken of twee windmolens op deze plekken echt haalbaar zijn. Ons idee is om twee werkgroepen in te richten waarin omwonenden en maatschappelijke organisaties een plek krijgen. Daarin bespreken we dan de onderzoeken: wat en hoe wordt er onderzocht, wat zijn vragen die volgens omwonenden of organisaties moeten worden beantwoord, wat zijn de uitkomsten van de onderzoeken en wat betekenen deze uitkomsten voor bijvoorbeeld omwonenden? 

Ook willen we een werkgroep inrichten voor financiële participatie. Het idee is dat via stichting Borne Energie mensen uit de omgeving mede-eigenaar kunnen worden van de windmolens. Dat moet wel georganiseerd worden. Er zijn mensen die al hebben aangegeven te willen mee-investeren in de windmolens. In die werkgroep kan worden bedacht wat een goed model daarvoor kan zijn.

De uitgebreidere opzet voor deze werkgroepen kunt u hier lezen. Wij nodigen iedereen uit de omgeving uit om deze opzet te lezen en eventueel opmerkingen, suggesties of vragen aan ons door te geven.
We hebben in elk geval twee concrete vragen aan de omgeving hierover:

  • Wat vindt u van deze opzet voor werkgroepen?
  • Stel dat deze aanpak met de werkgroepen u aanspreekt, zou u dan eventueel willen plaatsnemen in een werkgroep?

 

Voor de volledigheid: deze opzet voor de werkgroepen is een idee van ons en dit is nog een concept. Er lopen, zoals eerder gemeld, nog geen formele procedures voor bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Eerst willen we deze opzet voor werkgroepen bekend maken in de omgeving en ontdekken of hier steun voor is. Daarvan houden we u uiteraard op de hoogte. 

Als u interesse hebt in deelname aan de werkgroepen, kunt u dat vrijblijvend bij ons aangeven.

Windmolens bij een woonwijk: ‘s-Heerenberg
Tijdens en na onze excursie naar windmolens op 9 maart 2018 gaven enkele mensen aan dat zij een plek willen bezoeken waar windmolens dichterbij een woonwijk staan. Wij hebben mogelijk een geschikte locatie gevonden in de plaats ’s-Heerenberg (gemeente Montferland).

Dit dorp met ruim 8000 inwoners ligt op de grens met Duitsland. Aan de Duitse zijde van de grens staan vier windmolens. Drie windmolens staan op iets grotere afstand van de bebouwde kom, op 900 meter tot een kilometer tot de grens van een woonwijk. Eén windmolen staat dichterbij, op 350 meter tot de grens van diezelfde woonwijk.

Hier vindt u twee afbeeldingen:

  1. Op de eerste afbeelding zijn de windmolens bij ’s-Heerenberg rood omcirkeld.
  2. Op de tweede afbeelding staan de afstanden van de windmolens tot de woningen.

 

Wij zien een gelijkenis tussen ’s-Heerenberg en de beoogde plekken van de windmolens nabij Borne:

  • De windmolens staan ten zuiden van ’s-Heerenberg, net zoals de beoogde plekken van de beoogde windmolens bij Borne.
  • Er ligt een woonwijk met daarnaast een bedrijventerrein. Ook dat lijkt op Borne, met de woonwijken aan de zuidkant en bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp.
  • Ter hoogte van de drie windmolens bij ’s-Heerenberg loopt een drukke weg, net zoals de snelwegen A1 en A35 bij Borne.

 

Wie er behoefte aan heeft om deze locatie te bezoeken, kan dat uiteraard doen. We hopen dat we door het delen van deze informatie diegenen daarbij helpen.

Omwonenden van windmolens aan het woord
Raedthuys Pure Energie heeft onlangs een interview gehouden met een omwonende van de windmolen in ’s-Hertogenbosch, met als centrale vraag: hoe is het om in de buurt van een windmolen te wonen? Het artikel en de video hierover vindt u hier.

Op onze website vindt u meer verhalen van omwonenden van windmolens, op de pagina met veelgestelde vragen, onder het kopje ‘Over windmolens.

Contact
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan zijn wij daarvoor uiteraard bereikbaar. U kunt mailen naar info@windvoorburen.nl.

© Wind voor Buren