Reacties op opzet werkgroepen en vervolg

04-07-2018
Reacties op opzet werkgroepen en vervolg

In onze vorige bericht van 18 mei 2018 schonken wij vooral aandacht aan de opzet voor het vervolgproces. Kort samengevat stellen wij voor drie werkgroepen in te stellen: voor omwonenden, voor maatschappelijke organisaties en voor geïnteresseerden in financiële participatie. Meer daarover kunt u teruglezen in dit nieuwsbericht.

Wij kregen een flink aantal reacties op deze opzet en daar zijn wij blij mee. We wilden namelijk eerst toetsen hoe de omgeving denkt over dit voorstel voor het vervolgproces en pas daarna een stap verder te gaan.

Reacties op opzet voor werkgroepen
De ruime meerderheid van de reacties is positief. Verschillende inwoners en maatschappelijke organisaties geven aan in principe wel te willen deelnemen aan een werkgroep.

Ook zijn er inhoudelijke vragen gesteld, bijvoorbeeld hoe een goede afspiegeling van de omgeving in de werkgroepen komt. Op die vraag hebben wij nog niet echt een antwoord en we hebben daar dan ook hulp bij nodig om dit proces te kunnen uitvoeren. Daar leest u meer over in dit bericht.
Ook kregen we waardevolle tips en adviezen. Die proberen we toe te passen.

Er zijn ook enkele negatieve reacties. Sommigen zijn van mening dat wij al een uitgewerkt plan voor windmolens hebben en vermoeden dat een formele procedure reeds loopt. Zij willen niet deelnemen aan de werkgroepen, omdat zij vinden dat het proces dat wij volgen niet oprecht is.
Dat vinden wij lastige kritiek. We hebben geen uitgewerkt plan, er loopt geen formele procedure en bijvoorbeeld overheden hebben nog geen besluiten genomen.  We weten niet goed hoe we op deze twijfels moeten reageren.
Anderen geven aan tegen de komst van windmolens te zijn en daarom niet te willen deelnemen aan een werkgroep. Wat ons betreft betekent een goede afspiegeling van de omgeving ook dat kritische inwoners en organisaties deelnemen. Het doel van de werkgroepen is niet om standpunten te veranderen, maar om te luisteren naar vragen, opmerkingen, ideeën en bezwaren uit de omgeving en daar zoveel als mogelijk rekening mee te houden

Hulp nodig voor het proces
De opzet voor drie werkgroepen is een voorstel van ons. Zoals gezegd, lopen er geen formele procedures voor bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Wij willen eerst het proces met de werkgroepen doorlopen en daar mondt dan een eventuele vergunningaanvraag uit.
Om het proces met de werkgroepen echt in werking te kunnen zetten, hebben we hulp nodig. Verschillende inwoners en organisaties bieden deze hulp al aan, maar wij zijn van mening dat we ook hulp van de gemeenten Hof van Twente en Borne nodig hebben. De beoogde plekken zijn namelijk op grondgebied van Hof van Twente, maar de meeste omwonenden zijn inwoners van Borne. Daarom lijkt het ons verstandig als beide gemeenten hierbij betrokken zijn.

Zo is het volgens ons belangrijk om te weten of de gemeenten het proces zoals wij dat voorstellen een juiste stap vinden. Als zij bijvoorbeeld dit proces niet kunnen steunen, moeten wij voor onszelf de vraag beantwoorden of het zinvol is om door te gaan.
Een ander punt is een goede afspiegeling van de omgeving in de werkgroepen. Wij denken dat advies of hulp van de gemeenten daarbij erg nuttig kan zijn.
Ook stellen wij voor dat de werkgroepen een onafhankelijke gespreksleider en secretaris hebben. Als wij die aanstellen, kan het beeld ontstaan dat deze personen niet onafhankelijk zijn. Daarom denken wij dat het beter is dat de gemeenten deze faciliteren.

Daarom zijn we hierover sinds enkele weken in gesprek met de gemeenten Hof van Twente en Borne, zowel met gemeenteraadsfracties, ambtenaren als wethouders. Eerste gesprekken zijn geweest of worden binnenkort gevoerd. In deze gesprekken lichten wij vooral onze opzet voor de werkgroepen toe en geven wij aan waarom wij denken dat steun van de gemeenten nodig is.

We willen transparant zijn en daarom melden we dat we deze gesprekken voeren. Er is nog geen enkele toezegging gedaan door de gemeenten. Het zijn vooral introducerende en verkennende gesprekken, vergelijkbaar met de gesprekken die we het afgelopen half jaar eerst met omwonenden en maatschappelijke organisaties hebben gevoerd. Of er steun komt van de gemeenten is dus nog onbekend. We weten daarom niet of er op korte termijn kan worden begonnen met de werkgroepen. We houden u uiteraard via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte van eventuele ontwikkelingen op dit vlak.

Zomerperiode
Inmiddels staat de zomerperiode voor de deur. Wij schatten in dat er in de zomer weinig tot geen ontwikkelingen zijn. Daardoor versturen wij waarschijnlijk in de zomer geen nieuwsbrief. Dat pakken we na de zomer weer op. Uiteraard versturen we in de zomer wel een nieuwsbrief als er ontwikkelingen zijn.

© Wind voor Buren