Informatieavond over financiële participatie

26-02-2019

Het gaat in dit bericht met name over financiële participatie voor inwoners en maatschappelijke organisaties in 'Wind voor Buren'. Daarover wordt op woensdag 27 maart een informatieavond gehouden. 

Nieuwe coöperatie: Buren Energie
Om te zorgen dat inwoners en organisaties uit de omgeving financieel kunnen participeren, is stichting Borne Energie vanaf het begin bij ‘Wind voor Buren’ betrokken. Borne Energie heeft recent hiervoor een speciale coöperatie opgericht: Buren Energie.

Het doel is dat één van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van deze coöperatie. Inwoners en organisaties kunnen lid worden van de coöperatie en bepalen zelf hoeveel zij mee-investeren. Zo worden zij mede-eigenaar van deze windmolen. Daarnaast kan de coöperatie met de inkomsten uit de windmolen nieuwe projecten in de omgeving beginnen. Besluiten hierover worden genomen door de leden van de coöperatie, tijdens de ledenvergaderingen.
De voorzitter van coöperatie Buren Energie is Joris van Dijk. Secretaris is Niels Busschers en penningmeester is Joep Grooten.

Coöperatie Buren Energie houdt niet vast aan gemeentegrenzen. Zo is het bijvoorbeeld voor inwoners van zowel de gemeente Hof van Twente, Borne als Hengelo mogelijk om deel te nemen.

Op de foto rechtsboven bij dit artikel ziet u de oprichting van Buren Energie bij de notaris. Hiervoor tekenen (van links naar rechts) secretaris Niels Busschers, penningmeester Joep Grooten en voorzitter Joris van Dijk.

Overeenkomst tussen Buren Energie en Raedthuys Pure Energie
Coöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie hebben een overeenkomst gesloten waarin zij afspreken samen te werken aan de realisatie van de twee windmolens. Het doel is één windmolen voor Buren Energie en één voor Raedthuys Pure Energie. Via de coöperatie werken inwoners en het bedrijf Raedthuys Pure Energie op gelijkwaardige basis samen aan het realiseren van meer duurzame energie. Zij kunnen elkaar aanvullen met verschillende kwaliteiten en samen werken aan meer duurzame energie, waarbij inwoners en organisaties in de omgeving van de molen ook financieel voordeel hebben.

Foto: coöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie ondertekenen de overeenkomst waarmee zij een samenwerking aangaan. Op de foto ziet u (van links naar rechts) Joris van Dijk, Niels Busschers en Arthur Vermeulen (directeur Wind van Raedthuys Pure Energie).
(Tekst loopt door onder de foto)

Informatieavond over financiële participatie
Op woensdag 27 maart organiseert Buren Energie een informatieavond over deze financiële participatie. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, is welkom. Buren Energie wordt ondersteund door Siward Zomer van De Windvogel. Hij heeft veel ervaring met andere coöperaties in Nederland die eigenaar zijn van windmolens en kan vertellen over hoe daar financiële participatie is geregeld. Siward Zomer is er dan ook bij op 27 maart. De informatieavond wordt gehouden in het Kulturhus in Borne (Marktstraat 23) en begint om 19.30 uur.
Om te weten hoeveel mensen er komen, verzoeken we iedereen die deze informatieavond wil bezoeken zich aan te melden via info@windvoorburen.nl

Personele wisseling
Vanaf het begin van ‘Wind voor Buren’ is Roelof-Jan Naaktgeboren uit Borne als bestuurslid van stichting Borne Energie nauw betrokken geweest bij dit initiatief. Hij heeft onlangs besloten zijn bestuurslidmaatschap neer te leggen, omdat hij binnenkort gemeenteraadslid in de gemeente Borne wordt. Het is als gemeenteraadslid zuiver om dan nevenfuncties zoals bestuurslidmaatschap van Borne Energie neer te leggen. Roelof-Jan treedt dus ook terug als betrokkene bij ‘Wind voor Buren’. Zijn plek wordt ingenomen door Niels Busschers, ook woonachtig in Borne. We bedanken Roelof-Jan hartelijk voor zijn waardevolle inzet voor ‘Wind voor Buren’ en wensen hem veel succes als gemeenteraadslid!

© Wind voor Buren