Eerste leden voor coöperatie Buren Energie

03-04-2019
Eerste leden voor coöperatie Buren Energie

In dit nieuwsbericht blikken we kort terug op de informatieavond van 27 maart, lichten toe hoe u lid kunt worden van coöperatie Buren Energie en beschrijven we de huidige stand van zaken.  

Informatieavond Buren Energie
Zoals gemeld in ons vorige nieuwsbericht is coöperatie Buren Energie opgericht. Het doel is dat één van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van deze coöperatie. Inwoners en organisaties kunnen lid worden van de coöperatie en bepalen of, en zo ja hoeveel zij mee-investeren. Zo worden zij mede-eigenaar van deze windmolen. Daarnaast kan de coöperatie met de inkomsten uit de windmolen nieuwe projecten in de omgeving beginnen. Daarover werd op 27 maart in het Kulturhus in Borne een informatieavond gehouden. Siward Zomer van REScoopNL, de Nederlandse koepelorganisatie van energiecoöperaties en ondersteuner van Buren Energie, lichtte toe hoe een coöperatie werkt. Daarna vertelde Joris van Dijk, voorzitter van Buren Energie, hoe deze lokale coöperatie deelname in de windmolen wil organiseren.

Voor wie er niet bij was: hier treft u de presentatie die is gegeven tijdens deze avond.

Lid worden van Buren Energie
Tijdens de informatieavond hebben zich al meerdere mensen aangemeld als lid van coöperatie Buren Energie. Zoals u in de presentatie kunt lezen, krijgen leden voorrang om te investeren in de windmolen. Wie lid wil worden van coöperatie Buren Energie of daar meer informatie over wil, kan contact opnemen met Buren Energie via burenenergie@hotmail.com
Buren Energie heeft ook een eigen pagina op LinkedIn, klik daarvoor hier.

Borne Boeit heeft een artikel geschreven over de informatieavond, klik daarvoor hier.

Informatie over geluid, slagschaduw en de wind
Tijdens de informatieavond ging het ook over de status van ons initiatief en aspecten zoals (zorgen over) geluid, slagschaduw en de stelling dat het in Twente niet hard genoeg zou waaien voor windmolens. Enkele bezoekers hadden daar vragen of opmerkingen over en ook daarover zijn we met elkaar over in gesprek gegaan. Aanvullend daarop verwijzen we graag naar onze website, naar de rubriek ‘Veelgestelde vragen’. Daarin geven we antwoord op vragen omtrent deze thema’s.

Stand van zaken
Dit brengt ons bij de stand van zaken van ‘Wind voor Buren’. We zijn nog geen vergunningsprocedure begonnen. We willen namelijk de noodzakelijke onderzoeken naar onder andere geluid, slagschaduw, landschap, ecologie en veiligheid in samenspraak met de omgeving doen en in samenspraak een concreet plan maken. Daarvoor willen we twee groepen inrichten: één met omwonenden en één met maatschappelijke organisaties. Een derde groep spreekt over de coöperatie en financiële participatie. Geïnteresseerden daarin kunnen zich melden bij Buren Energie.

Neutrale gespreksleider en secretaris
Het is in onze ogen cruciaal dat een neutrale gespreksleider en secretaris deze gesprekken begeleiden. Als wij deze gespreksleider en secretaris aanstellen, kunnen we ons voorstellen dat mensen vinden dat deze niet neutraal zijn. We zoeken daarom een manier om deze gespreksleider en secretaris te vinden. We vroegen de gemeenten Hof van Twente en Borne of zij deze wilden faciliteren, maar dat willen zij niet. Daarom zoeken we nu druk naar alternatieve wegen en daar hebben we ideeën over. Als daar nieuws over is, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.
Ons uitgebreide plan voor dit proces met de groepen vindt u hier.

Uitspraak nodig van de gemeenten over het proces
Ook vinden we het belangrijk dat de gemeenten Hof van Twente en Borne zich uitspreken over het proces met de groepen dat we voorstellen. De gesprekken met de groepen kunnen erin uitmonden dat we een vergunning aanvragen bij de gemeente om de windmolens te mogen plaatsen. Bij de besluitvorming over die aangevraagde vergunning wordt dan alles meegewogen, ook hoe de omgeving is betrokken (zowel qua financiële als procesparticipatie). Volgens ons is het daarom verstandig dat de gemeenten vooraf aangeven of ze het proces met de gespreksgroepen goed vinden of niet. Dat voorkomt dat er achteraf kritiek komt van de gemeenten op dat proces. Dat is in onze ogen ook ‘bescherming’ voor omwonenden en maatschappelijke organisaties die meedoen aan de groepen: als de gemeenten aangeven dat een goed proces te vinden, weten inwoners en maatschappelijke organisaties dat hun inbreng (en dus hun tijd en moeite) serieus wordt genomen.
Belangrijk om hieraan toe te voegen, is dat we nog geen toestemming vragen voor het plaatsen van de windmolens. We vragen steun voor het proces om samen met de omgeving te onderzoeken of er twee windmolens kunnen komen. Pas na dat proces valt het besluit of de windmolens er komen.

We zijn in gesprek om te kijken of er een dergelijke uitspraak van de gemeenten kan komen. Ook hiervoor geldt: zodra er nieuws is, melden we dat via onze nieuwsbrief en onze website.

We beseffen dat het lang duurt
We hoorden tijdens de informatieavond op 27 maart ook de opmerkingen dat sommige mensen vinden dat het allemaal lang duurt. Zij stelden voor dat we ‘gewoon’ een plan indienen bij de gemeente en dat die daarover dan een besluit moet nemen.
Ook wij vinden dat het te lang duurt. We waren graag reeds begonnen met de groepen. Daar stoppen we ook al maanden veel tijd en moeite in, maar tot nu toe helaas nog tevergeefs. Toch denken we dat het verstandig is dat we nu niet op eigen houtje een plan maken, maar dat we blijven proberen dat in samenspraak met de omgeving te doen. We weten van eerdere initiatieven voor windmolens in Nederland dat het daar vaak fout is gegaan: de omgeving kon er te weinig bij betrokken zijn en dat wekt wrevel op. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen, al beseffen we dat een deel van de omgeving geen windmolens op deze plekken wil en dat wij en dat deel van de omgeving het er mogelijk niet met elkaar over eens worden. We denken dat op zorgvuldige wijze met elkaar spreken over alle aspecten eraan kan bijdragen dat meer mensen begrijpen wat het voor hen gaat betekenen en het beter kunnen accepteren als de windmolens er komen. Dat is volgens ons in het belang van iedereen.

© Wind voor Buren