Brief aan gemeente Borne over omgevingsproces

19-06-2019

In dit nieuwsbericht gaat het over een hoogspanningskabel die is aangelegd, contactgegevens van Buren Energie en een brief die we aan de gemeente Borne hebben gestuurd.

Aanleg hoogspanningskabel
Recent werkten medewerkers van netbeheerder Tennet op het land van Bert en Annemarie. Omdat er vragen kwamen uit de omgeving of dit al voor de windmolens was, staan we hier in dit nieuwsbericht even bij stil. Deze werkzaamheden hadden namelijk geen relatie met ‘Wind voor Buren’.
Tennet is de landelijke netbeheerder en verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. In de toekomst moet meer elektriciteit over het elektriciteitsnet worden getransporteerd dan nu. Om toekomstige overbelasting te voorkomen, breidt Tennet verschillende delen van het net nu al uit door extra elektriciteitskabels in de grond te leggen.
Eén van die tracés is de lijn tussen Harculo (bij Zwolle) en Hengelo. Tussen het hoogspanningsstation Mosterdpot in Almelo en hoogspanningsstation Weideweg in Hengelo is een nieuwe 110 kv-stroomkabel gelegd. Deze kabel ligt voor een groot deel parallel aan de snelweg en zo is het gekomen dat deze ook deel over de gronden van Bert en Annemarie is aangelegd.

Contact met Buren Energie
Coöperatie Buren Energie heeft een nieuw e-mailadres: burenenergie@hotmail.com
Al uw vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de financiële participatie via de coöperatie kunt u via dit e-mailadres stellen.

Het is reeds mogelijk om lid te worden van Buren Energie. Daarvoor hebben we een aanmeldformulier op onze website geplaatst.

Gemeente Borne en het omgevingsproces
We willen in samenspraak met de omgeving het plan voor de twee windmolens concreet maken. Daarvoor wordt een omgevingsproces voorgesteld. Op 9 april 2019 werd in de gemeenteraad van Hof van Twente een motie aangenomen waarin steun wordt uitgesproken voor dit proces. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.  

De beoogde plekken van de windmolens bevinden zich in de gemeente Hof van Twente, maar de meeste omwonenden wonen in Borne. Het lijkt ons daarom goed als ook de gemeente Borne een uitspraak doet over het voorgestelde omgevingsproces. We hebben daarom hierover een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van Borne. U kunt deze brief hier lezen. Er wordt in de brief verwezen naar twee bijlagen. Die kunt u hier en hier lezen.
Als er vervolgstappen worden gezet, melden we dat via onze nieuwsbrief en onze website.

© Wind voor Buren