Druk bezig met voorbereiding omgevingsproces

22-10-2019

Ons vorige nieuwsbericht (van 24 juli 2019) sloten we af met de hoop dat nog dit jaar het omgevingsproces begint om zo in samenspraak met de omgeving een concreet plan te maken voor de beoogde windmolens. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor dit omgevingsproces. Een plan van aanpak hoe dit proces kan worden doorlopen, is zo goed als klaar.

Het voornaamste waar we nu druk mee bezig zijn, is financiering van het omgevingsproces. Een belangrijk element is dat de gesprekken tussen ons, de groep omwonenden en de groep maatschappelijke organisaties worden begeleid door onafhankelijke procesbegeleiders (een gespreksleider en secretaris). Om deze procesbegeleiders onafhankelijk te laten zijn, is het volgens ons beter dat niet wij de kosten voor deze procesbegeleiders vergoeden, maar dat dit op andere wijze gebeurt. Daarvoor hebben we een financiering aangevraagd, maar het is nog wachten op toekenning hiervan voordat we kunnen beginnen.

Beginnen met informatieavond
We hopen dat en we doen ons best zodat nog dit jaar het omgevingsproces begint. Zoals we het nu voor ons zien, begint het met een openbare informatieavond waarop het proces wordt toegelicht, inclusief een planning, en waar de aanwezigen vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken. De procesbegeleiders zullen zich dan eveneens voorstellen. Omwonenden en maatschappelijke organisaties die dat willen, kunnen zich dan aanmelden om mee te doen aan dit proces. Zodra het proces kan beginnen, melden we dat via onze nieuwsbrief en onze website.

Politiek Beraad Borne over omgevingsproces
Het omgevingsproces kwam op 8 oktober aan de orde in het Politiek Beraad van de gemeenteraad van Borne. Aanleiding hiervoor was dat het college van burgemeester en wethouders van Borne heeft aangegeven te kunnen instemmen met dit voorgestelde proces. Video-opnames van het Politiek Beraad kunt u hier terugkijken.

Personele wisseling coöperatie
Sinds de oprichting van coöperatie Buren Energie was Niels Busschers uit Borne de secretaris van de coöperatie. Hij heeft helaas zijn taken moeten neerleggen, omdat hij dit door tijdgebrek niet meer kon combineren met andere werkzaamheden. We danken Niels hartelijk voor zijn inzet! Inmiddels is Buren Energie druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe secretaris.

Verder krijgt coöperatie Buren Energie inmiddels ondersteuning van Siward Zomer, projectleider namens REScoopNL. Dit is een koepelvereniging van energiecoöperaties die nieuwe coöperaties zoals Buren Energie kan helpen bij initiatieven zoals een plan maken voor windmolens. Siward helpt Buren Energie bij het organiseren van de coöperatie en ondersteunt de coöperatie inhoudelijk bij het maken van een plan voor de windmolens.

© Wind voor Buren