Vervolg van participatieproces

04-03-2020
Vervolg van participatieproces

De onafhankelijke procesbegeleiders hebben een verslag gemaakt van de informatieavond van 12 februari 2020. Dat verslag staat nu ook op onze website. Klik daarvoor hier.
Als er vragen of opmerkingen zijn over het verslag, kan hierover contact worden opgenomen met de procesbegeleiders. Dat kan via procesbegeleiders2020@gmail.com. Via dat mailadres zijn de procesbegeleiders ook tijdens het participatieproces rechtstreeks te bereiken, zonder dat wij daar als initiatiefnemers van de twee beoogde windmolens bij betrokken zijn.

Groep inwoners
Rond de informatieavond van 12 februari zijn er meer dan 25 aanmeldingen gekomen voor de groep inwoners: in totaal 31 aanmeldingen. Het idee was aanvankelijk dat de groep uit maximaal 25 mensen zou bestaan. De procesbegeleiders hebben besloten dat deze 31 mensen allemaal kunnen meedoen aan de groep inwoners. Er wordt dus gewerkt met een grotere groep.
 
Eerste bijeenkomst groep inwoners
De 31 mensen die zich hebben aangemeld voor de groep inwoners wordt verzocht op 25 maart aanwezig te zijn in het Kulturhus in Borne (Marktstraat 23) voor de eerste bijeenkomst van de groep. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en het verzoek van de procesbegeleiders is dat de deelnemers er op tijd zijn, zodat de bijeenkomst om 19.30 uur daadwerkelijk begint. Er is inloop vanaf 19.00 uur.
De deelnemers krijgen van de procesbegeleiders voorafgaand aan de bijeenkomst nog een agenda. Verder krijgen de deelnemers van ons als initiatiefnemers voorafgaand aan de bijeenkomst nog inhoudelijke informatie die in de eerste bijeenkomst kan worden besproken.

Als initiatiefnemers nemen wij vanaf 20.15 uur deel aan deze bijeenkomst, samen met een deskundige van ingenieursadviesbureau Sweco die we hebben ingeschakeld voor het toelichten van de onderzoeksresultaten. Het eerste deel van de bijeenkomst is een bespreking tussen de procesbegeleiders en deelnemers aan de groep. De procesbegeleiders staan dan onder andere stil bij enkele vragen en opmerkingen die zijn gesteld en gemaakt op de informatieavond op 12 februari.

Groep maatschappelijke organisaties
Het aantal aanmeldingen voor de groep maatschappelijke organisaties is beperkt gebleven tot twee. De procesbegeleiders hebben daarom besloten dat deze groep niet wordt ingericht. Wel nemen de procesbegeleiders nog contact op met de twee organisaties die zich hebben aangemeld om te kijken hoe hun vragen, suggesties of opmerkingen een plek kunnen krijgen in het proces.

De aanmelding voor beide groepen is hiermee gesloten.

Toehoorders: welkom, maar wel graag aanmelden
Wie als toehoorder aanwezig wil zijn bij de eerste bijeenkomst op 25 maart, wordt verzocht zich aan te melden via procesbegeleiders2020@gmail.com. Dan kan daar rekening mee worden gehouden. 

© Wind voor Buren