Stand van zaken

Laatste update: 15 april 2019
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsberichten.
Klik hier voor een pagina met antwoord op veelgestelde vragen over Wind voor Buren en windmolens.
Klik hier voor een pagina met relevante documenten met betrekking tot Wind voor Buren.

Op dit moment is er nog geen vergunning aangevraagd voor deze beoogde windmolens of een andere officiële procedure begonnen. We willen ons plan concretiseren in samenspraak met de omgeving. 

Coöperatie Buren Energie
Om te zorgen dat inwoners en organisaties uit de omgeving financieel kunnen participeren, is stichting Borne Energie vanaf het begin bij ‘Wind voor Buren’ betrokken. Borne Energie heeft recent hiervoor een speciale coöperatie opgericht: Buren Energie. Het doel is dat één van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van deze coöperatie. Inwoners en organisaties kunnen lid worden van de coöperatie en bepalen zelf hoeveel zij mee-investeren. Zo worden zij mede-eigenaar van deze windmolen. Daarnaast kan de coöperatie met de inkomsten uit de windmolen nieuwe projecten in de omgeving beginnen. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.
Buren Energie hield op 27 maart 2019 een informatieavond hierover. Lees meer daarover in dit nieuwsbericht.

Idee voor vervolgproces
Ons idee is nog pril. De bekendmaking van ons idee, waarmee we in november 2017 zijn begonnen, was een eerste stap. Er is nog geen uitgewerkt plan. We willen ons plan concretiseren in samenspraak met de omgeving.
Daarvoor hebben we een voorstel. Er moeten nog veel onderzoeken worden gedaan om duidelijk te maken of twee windmolens op deze plekken echt haalbaar zijn. Ons idee is om twee groepen in te richten waaraan omwonenden en maatschappelijke organisaties deelnemen. Daarin bespreken we dan de onderzoeken: wat en hoe wordt er onderzocht, wat zijn vragen die volgens omwonenden of organisaties moeten worden beantwoord, wat zijn de uitkomsten van de onderzoeken en wat betekenen deze uitkomsten voor bijvoorbeeld omwonenden? We willen een derde groep inrichten om in samenspraak daarmee de financiële participatie vorm te geven.

Steun van gemeenteraad Hof van Twente voor vervolgproces
Om het proces met de groepen echt in werking te kunnen zetten, hebben we hulp nodig. Verschillende inwoners en organisaties bieden deze hulp al aan, maar wij zijn van mening dat we ook hulp van de gemeenten Hof van Twente en Borne nodig hebben. Daarom zijn we hierover het gesprek aangegaan met de gemeenten Hof van Twente en Borne, zowel met gemeenteraadsfracties, ambtenaren als wethouders.  

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 9 april 2019 een motie aangenomen waarin steun wordt uitgesproken voor het proces dat we willen doorlopen om in samenspraak met de omgeving een concreet plan te maken. Klik hier om de volledige motie die is aangenomen te lezen.
Belangrijk om te melden is dat de steun van de gemeenteraad van Hof van Twente voor het proces met de groepen niet onvoorwaardelijk is. Zo staat in de motie dat steun hiervoor los staat van de keuze van de gemeenteraad om wel of niet in te stemmen met het plaatsen van windmolens op de beoogde plekken. Ook kan de gemeenteraad na afloop van het proces met de groepen zelf nog een oordeel geven over dat proces, zo staat er in de motie. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Volgende stap
We zijn nog in contact met de gemeente Borne om te kijken of ook die gemeente een dergelijke uitspraak kan doen. Hoewel de windmolens zijn beoogd op grondgebied van de gemeente Hof van Twente, wonen de meeste omwonenden in Borne. Daarom vinden we het belangrijk dat beide gemeenten hierbij betrokken zijn.
Verder zoeken we een neutrale gespreksleider en secretaris om de gesprekken met de groepen te begeleiden. We hebben daar ideeën voor, maar staan ook zeker open voor verdere suggesties en ideeën. Die kunt u sturen naar info@windvoorburen.nl

Wilt u meer weten over ons idee of hierbij betrokken zijn? Stuur dan een e-mail naar info@windvoorburen.nl of meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

© Wind voor Buren