Informatie

Op deze pagina plaatsen we vooral relevante documenten met betrekking tot Wind voor Buren. We proberen deze pagina steeds aan te vullen. Als u hiervoor suggesties hebt, dan horen wij dat graag via info@windvoorburen.nl. We hebben ook een pagina gemaakt waar we veelgestelde vragen proberen te beantwoorden. Dat zijn vragen over de initiatiefnemers, over het idee Wind voor Buren en over (de effecten van) windmolens in het algemeen. Deze pagina met veelgestelde vragen vindt u hier.


Document en posters van inloopbijeenkomst
Tijdens de inloopbijeenkomst op 21 november 2017 was er voor bezoekers een document beschikbaar met informatie over windmolens. Dat document is hier ook te lezen.
 
Ook lagen er tijdens de inloopbijeenkomst enkele posters met informatie op tafels. Hieronder staan deze posters nogmaals:

Poster over geluid.
Poster over slagschaduw.
Poster over grotere windmolens.
Poster over wind en zon.

Artikel Tubantia over windmolens

Op 17 april 2019 stond een uitgebreid artikel over windmolens (in Twente) in Tubantia. Klik hier om dat artikel te lezen.

Idee voor vervolgproces: groepen
Zoals eerder gemeld was de bekendmaking van ons idee in de maanden sinds november 2017 een eerste stap. Er is nog geen uitgewerkt plan. We willen ons plan concretiseren in samenspraak met de omgeving en daarvoor hebben wij nu een proces bedacht. We willen nu eerst in de omgeving toetsen hoe erover deze opzet wordt gedacht. Deze opzet voor groepen kunt u hier lezen.

Verzoek aan gemeenten Hof van Twente en Borne
We hebben de gemeenten Hof van Twente en Borne op 27 juni 2018 een verzoek gedaan om het proces zoals wij dat voorstellen te steunen. Wij vragen nog geen toestemming voor de windmolens, maar steun voor het proces in aanloop daarnaartoe. Ons verzoek aan de gemeenten Hof van Twente en Borne kunt u hier lezen.

Antwoord van gemeente Hof van Twente op ons verzoek
Op 28 november 2018 ontvingen wij een brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente met een antwoord op ons verzoek van 27 juni 2018. U kunt deze brief hier lezen.

Schriftelijke vragen van SP, GroenLinks en PvdA Hof van Twente
Op 16 oktober 2018 stelden de fracties van SP, GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad van Hof van Twente schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over ‘Wind voor Buren’. De fracties stellen vooral vragen over het steunen van ons vervolgproces door de gemeente. Op 20 november 2018 gaf het college van B en W antwoord op deze vragen. Deze vragen en antwoorden kunt u hier lezen.

Presentatie informatieavond 27 maart 2019
Klik hier voor de presentatie die is gegeven tijdens de informatieavond van 27 maart 2019 over financiële participatie via coöperatie Buren Energie.

Motie gemeenteraad Hof van Twente van 9 april 2019
De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 9 april 2019 een motie aangenomen waarin steun wordt uitgesproken voor het proces met de groepen dat we willen doorlopen. Klik hier om de volledige motie die is aangenomen te lezen.

Brief aan gemeente Borne van 4 juni 2019
We hebben op 4 juni 2019 een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne over het proces met de groepen dat we willen doorlopen. Deze brief kunt u hier lezen.

Brief van college van burgemeester en wethouders van gemeente Borne van 17 juli 2019
Op 17 juli 2019 kregen we een brief van het college van Borne, in antwoord op onze brief van 4 juni 2019. Burgemeester en wethouders stemmen middels deze brief in met de opzet voor het omgevingsproces. Wel voegt het college van Borne hieraan toe – net als de gemeenteraad van Hof van Twente – dat steun voor het omgevingsproces los staat van de vraag of de windmolens er kunnen komen. De brief die we van het college kregen, kunt u hier lezen. 

© Wind voor Buren