Het plan

Wind voor Buren
De familie Kristen, energiecoöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben een plan voor twee windmolens langs knooppunt Buren in de snelwegen A1 / A35, in de gemeente Hof van Twente. We noemen ons initiatief Wind voor Buren. Met de twee windmolens die in het gebied mogelijk zijn, willen we eraan bijdragen dat ook in deze regio meer eigen, groene elektriciteit wordt opgewekt. De omgeving kan nauw betrokken zijn bij Wind voor Buren en erin meedoen. Hoe? Dat leest u hier.

Op deze pagina staat informatie over:

  • De locatie van de windmolens;
  • De beoogde afmetingen van de windmolens;
  • Visualisaties van de windmolens;
  • Hoeveel duurzame elektriciteit de windmolens kunnen opwekken;
  • De locatie van de windmolens in het voorkeursgebied van de provincie.

Locatie
Het plangebied van Wind voor Buren ligt langs knooppunt Buren in de snelwegen A1 / A35. De twee windmolens zijn beoogd in weilanden aan weerszijden van de Deldensestraat. Deze posities liggen in de gemeente Hof van Twente, maar nabij Borne en Hengelo. Op onderstaande plattegrond staan met de twee blauwe stippen de twee posities aangegeven waar wij de windmolens beogen (tekst loopt door onder de plattegrond).

2022 02 17 posities Wind voor Buren 2 v2

Moderne windmolens
We gaan uit van moderne windmolens. Op dit moment gaan we uit van een bandbreedte. Die bandbreedte geeft aan hoe groot de windmolens minimaal en maximaal kunnen worden. Die bandbreedte is:

  • Ashoogte: minimaal 110 meter en maximaal 150 meter
  • Rotordiameter: minimaal 120 meter en maximaal 162 meter
  • Tiphoogte: minimaal 170 meter en maximaal 231 meter

Lees hier waarom de hoogte van een windmolen belangrijk is en welke voordelen dit heeft (tekst loopt door onder de illustratie die termen als ashoogte en rotordiameter uitlegt).

2021 07 15 kernbegrippen windmolens lage resolutie PE 1 

Visualisaties
Hieronder ziet u een video van visualisaties van de beoogde windmolens. Het zijn visualisaties van windmolens met zowel 170 meter als 231 meter tiphoogte (video is het beste te kijken op een computer/laptop, tekst loopt door onder de video).

Circa 17 procent van elektriciteitsverbruik in Hof van Twente
We hebben een opbrengstenstudie laten uitvoeren voor twee windmolens op deze posities. Daarin is gerekend met windmolens met een ashoogte van 135 meter, een rotordiameter van 150 meter en een tiphoogte van 210 meter. Twee van dergelijke windmolens wekken gezamenlijk circa 33,7 miljoen kWh per jaar op. Ter vergelijking: dat is circa 17 procent van het totale huidige elektriciteitsgebruik in de gehele gemeente Hof van Twente of circa 1,5 procent van het doel van de provincie Overijssel (2 TWh windenergie in 2030).

Moderne windmolens zijn efficiënter
Moderne windmolens met dergelijke afmetingen zijn aanzienlijk efficiënter. Als de wieken van een windmolen twee keer zo lang worden, wekt deze vier keer zoveel elektriciteit op. Overal in het land bereiken windmolens inmiddels deze afmetingen. Dit is ingegeven door Rijksbeleid, uitgevoerd via de SDE++: veel duurzame energie tegen lage kosten. Door een fors hogere elektriciteitsproductie per windmolen daalt de kostprijs per opgewekte kilowattuur en wordt duurzame elektriciteit zo efficiënt mogelijk geproduceerd. Dat zorgt ervoor dat lagere windmolens inmiddels niet meer rendabel zijn en er moet worden uitgegaan van moderne windmolens.

Groter, maar niet meer effect op omgeving
Het effect van moderne windmolens op de omgeving is niet automatisch groter dan dat van kleinere windmolens. De ontwikkeling van windmolens gaat onverminderd door en de trend is dat de grotere, moderne windmolens in elk geval niet meer geluid maken dan de oudere, kleinere modellen. Tevens draaien grote windmolens aanmerkelijk langzamer rond en dat zorgt voor een rustiger beeld.

Ook zorgt regelgeving ervoor dat een grotere windmolen niet meer effect op de omgeving mag hebben dan een kleinere windmolen. De hoeveelheid geluid en slagschaduw die maximaal op de gevel van een woning van derden mag worden veroorzaakt, wordt vastgelegd. Zo hebben we toegezegd niet meer dan 2 uur en 50 minuten slagschaduw per jaar op gevoelige objecten zoals woningen van derden in de omgeving te veroorzaken. Dit is ongeacht het aantal windmolens of de afmetingen daarvan.

In de onderzoeken ter onderbouwing van het plan voor Wind voor Buren is onder andere voor geluid en slagschaduw het verschil inzichtelijk gemaakt tussen windmolens aan de onderkant en aan de bovenkant van de bandbreedte. Daaruit blijkt dat dit verschil in de praktijk niet of nauwelijks waarneembaar is. Deze informatie staat onder andere op onze website, in de rubriek Veelgestelde vragen.

Plangebied in voorkeursgebied provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft enkele voorkeursgebieden aangewezen waarin wat de provincie betreft veel windmolens kunnen komen. In de rest van de provincie, buiten deze voorkeursgebieden, mogen alleen windmolens komen als er minimaal vier bij elkaar komen te staan. De posities waar wij de windmolens beogen, liggen in een voorkeursgebied. Daarmee voldoet ons plan voor Wind voor Buren dus aan het beleid van de provincie.

De voorkeursgebieden liggen met name langs de snel- en andere grote wegen (en in de wijde omgeving daarvan). Op onderstaande plattegrond ziet u de voorkeursgebieden (de blauwe gebieden). De rode ovaal onderaan de kaart hebben wij toegevoegd. Dat is globaal waar Wind voor Buren is beoogd en dus binnen een (blauw) voorkeursgebied.

2023 08 23 Clustergebieden provincie Overijssel met Wind voor Buren 1