Stand van zaken

Laatste update: 31 mei 2024
Klik hier voor een pagina met antwoord op veelgestelde vragen over Wind voor Buren en windmolens.
Klik hier voor een pagina met documenten over Wind voor Buren.

Provincie begint ruimtelijke procedure(s) voor Wind voor Buren
De provincie Overijssel ziet na bestudering van ons principeverzoek op dit moment geen belemmeringen om de twee beoogde windmolens te plaatsen. Daarom start de provincie de benodigde ruimtelijke procedure(s) voor Wind voor Buren. Dat besluit hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel op 13 februari 2024 genomen. Meer hierover staat in dit nieuwsbericht van 16 februari 2024. Meer over de huidige stand van zaken leest u in dit nieuwsbericht van 31 mei 2024.

Omgeving betrokken bij Wind voor Buren
De omgeving - inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties -  kan op meerdere manieren betrokken zijn bij Wind voor Buren. Dat kan door:

  1. Met de initiatiefnemers te overleggen via de omgevingsraad;
  2. Mee te investeren en mede-eigenaar te worden via energiecoöperatie Buren Energie;
  3. Mee te denken over het beheer en de besteding van het omgevingsfonds.

Meer hierover leest u op deze pagina.