Stand van zaken

Laatste update: 10 februari 2023
Klik hier voor een pagina met antwoord op veelgestelde vragen over Wind voor Buren en windmolens.
Klik hier voor een pagina met documenten over Wind voor Buren.

Principeverzoek ingediend bij de gemeente en provincie
In mei 2022 hebben we een principeverzoek ingediend bij de gemeente Hof van Twente. In november 2022 hebben we ook een principeverzoek ingediend bij de provincie Overijssel, onder andere vanwege het uitblijven van een inhoudelijke reactie van de gemeente. Met een principeverzoek vragen we nog niet een omgevingsvergunning, maar dit is een stap daarvoor. Tot op heden heeft zowel de provincie als de gemeente geen besluit genomen op ons principeverzoek. Meer hierover leest u in de nieuwsberichten onderaan deze pagina.

Inhoud van het plan
Tijdens het proces met de groep omwonenden zijn veel onderzoeken gedaan, onder andere naar het geluid van de windmolens, slagschaduw en het effect van de windmolens op het landschap. Hierdoor is het plan voor de windmolens concreter geworden. Veel van deze informatie uit de onderzoeken hebben we verwerkt in de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op onze website, klik daarvoor hier. Daar vindt u bijvoorbeeld informatie over de posities van de windmolens, de hoogte (en waarom windmolens hoger worden), hoeveel elektriciteit ze kunnen produceren, geluid, slagschaduw en visualisaties van de windmolens. Als u hier vragen over heeft, kunt u deze sturen naar info@windvoorburen.nl.

Informatie die op de bijeenkomsten met de groep omwonenden is besproken en verslagen van de bijeenkomsten staan op deze pagina van deze website

Omgeving betrokken bij Wind voor Buren
De omgeving - inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties -  kan op meerdere manieren betrokken zijn bij Wind voor Buren. Dat kan door:

  1. Met de initiatiefnemers te overleggen via de omgevingsraad;
  2. Mee te investeren en mede-eigenaar te worden via energiecoöperatie Buren Energie;
  3. Mee te denken over het beheer en de besteding van het omgevingsfonds.

Meer hierover leest u op deze pagina.