Stand van zaken

Laatste update: 25 oktober 2023
Klik hier voor een pagina met antwoord op veelgestelde vragen over Wind voor Buren en windmolens.
Klik hier voor een pagina met documenten over Wind voor Buren.

Concept van nieuwe landelijke normen ter inzage
De Rijksoverheid heeft in oktober 2023 het concept van de nieuwe landelijke normen voor windmolens ter inzage gelegd. Op basis van deze concept-normen concluderen wij dat moderne windmolens in ons plangebied mogelijk blijven. Meer hierover leest u in ons nieuwsbericht van 25 oktober 2023

Provincie neemt principeverzoek in behandeling
De provincie Overijssel neemt ons principeverzoek in behandeling. Als eerste stap gaat de provincie hierover in gesprek met de gemeente Hof van Twente. Dat gebeurt na het zomerreces. De provincie en gemeente beoordelen ons initiatief voor twee windmolens op de inhoud, zo zegt de provincie in een brief aan ons. Als daaruit blijkt dat het initiatief (ruimtelijk) passend en nodig is, wil de provincie met de gemeente afspraken maken over de rolverdeling. Meer informatie hierover leest u in dit nieuwsbericht.  

Inhoud van het plan
Tijdens het proces met de groep omwonenden zijn veel onderzoeken gedaan, onder andere naar het geluid van de windmolens, slagschaduw en het effect van de windmolens op het landschap. Hierdoor is het plan voor de windmolens concreter geworden. Veel van deze informatie uit de onderzoeken hebben we verwerkt in de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op onze website, klik daarvoor hier. Daar vindt u bijvoorbeeld informatie over de posities van de windmolens, de hoogte (en waarom windmolens hoger worden), hoeveel elektriciteit ze kunnen produceren, geluid, slagschaduw en visualisaties van de windmolens. Als u hier vragen over heeft, kunt u deze sturen naar info@windvoorburen.nl.

Informatie die op de bijeenkomsten met de groep omwonenden is besproken en verslagen van de bijeenkomsten staan op deze pagina van deze website

Omgeving betrokken bij Wind voor Buren
De omgeving - inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties -  kan op meerdere manieren betrokken zijn bij Wind voor Buren. Dat kan door:

  1. Met de initiatiefnemers te overleggen via de omgevingsraad;
  2. Mee te investeren en mede-eigenaar te worden via energiecoöperatie Buren Energie;
  3. Mee te denken over het beheer en de besteding van het omgevingsfonds.

Meer hierover leest u op deze pagina.