Stand van zaken

Laatste update: 16 juni 2021
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsberichten.
Klik hier voor een pagina met antwoord op veelgestelde vragen over Wind voor Buren en windmolens.
Klik hier voor een pagina met relevante documenten met betrekking tot Wind voor Buren.

Op dit moment is er nog geen vergunning aangevraagd voor deze beoogde windmolens of een andere officiële procedure begonnen. We willen ons plan concretiseren in samenspraak met de omgeving. 

Informatie en verslagen bijeenkomsten participatieproces 

De bekendmaking van ons idee, waarmee we in november 2017 zijn begonnen, was een eerste stap. Er is nog geen uitgewerkt plan. Graag betrekken we de omgeving bij het maken van een concreet plan. Daarvoor wordt momenteel een participatieproces doorlopen waarvoor zeven bijeenkomsten waren gepland. Op 19 augustus 2020 was hiervoor de eerste bijeenkomst, op 15 september 2020 de tweede bijeenkomst en op 20 oktober 2020 de derde bijeenkomst. Door de maatregelen tegen het coronavirus is de planning voor de bijeenkomsten daarna aangepast. De vierde bijeenkomst werd op 16 februari 2021 gehouden, de vijfde bijeenkomst op 23 maart 2021 en de zesde bijeenkomst op 28 april 2021. De zevende bijeenkomst was op 25 mei 2021. In deze zevende bijeenkomst is besloten een extra, achtste bijeenkomst te houden op 23 juni 2021. Zie de nieuwsberichten op deze website voor meer informatie hierover. 

Ons doel als initiatiefnemers is dat uit dit participatieproces een plan ontstaat op basis waarvan wij een omgevingsvergunning voor de windmolens kunnen aanvragen. 

Informatie die op de bijeenkomsten is besproken en verslagen van de bijeenkomsten die worden opgesteld door de procesbegeleiders, worden op deze pagina van deze website geplaatst. 

Via onze nieuwsbrief en deze website houden we u op de hoogte van de voortgang van het participatieproces.

Mede-eigenaar van windmolen via Buren Energie

Het doel is dat één van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van energiecoöperatie Buren Energie. Inwoners kunnen lid worden van de coöperatie, mee-investeren en zijn zo mede-eigenaar van de windmolen. Met elkaar bepalen zij dan ook hoe ze inkomsten vanuit de coöperatieve windmolen besteden. Recent heeft Buren Energie een eerste ledenvergadering gehad en wil dit lokaal mede-eigenaarschap nu concreter maken, samen met inwoners. Wie hierin interesse heeft, kan zich melden bij Buren Energie via de website van de coöperatie.

Steun gemeenteraad Hof van Twente voor participatieproces

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 9 april 2019 een motie aangenomen waarin steun wordt uitgesproken voor het proces dat we willen doorlopen om de omgeving te betrekken bij het maken van een concreet plan. Klik hier om de volledige motie die is aangenomen te lezen.

Belangrijk om te melden is dat de steun van de gemeenteraad van Hof van Twente voor het participatieproces niet onvoorwaardelijk is. Zo staat in de motie dat steun hiervoor los staat van de keuze van de gemeenteraad om wel of niet in te stemmen met het plaatsen van windmolens op de beoogde plekken. Ook kan de gemeenteraad na afloop van het proces zelf nog een oordeel geven over dat proces, zo staat er in de motie. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Steun van college B & W Borne voor participatieproces

Hoewel de windmolens zijn beoogd op grondgebied van de gemeente Hof van Twente, wonen de meeste omwonenden in Borne. Daarom vinden we het belangrijk dat beide gemeenten hierbij betrokken zijn. We hebben daarom hierover een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van Borne over het participatieproces. Het college geeft aan dit proces te kunnen steunen. Meer hierover kunt u lezen in dit nieuwsbericht.

Wilt u meer weten over ons idee of hierbij betrokken zijn? Stuur dan een e-mail naar info@windvoorburen.nl of meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief.