Op deze pagina staan relevante documenten over Wind voor Buren. Klik hier voor een pagina met antwoord op veelgestelde vragen over onder andere de initiatiefnemers en (effecten van) windmolens.

Document en posters inloopbijeenkomst (november 2017)

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de inloopbijeenkomst en de getoonde posters.

Inloopbijeenkomst 21 november 2017: document met informatie over windmolens voor bezoekers. Poster over geluid Poster over slagschaduw Poster over grotere windmolens Poster over wind en zon

Opzet voor vervolgproces (april 2018)

Voorstel voor vervolg na eerste bekendmaking vanaf november 2017 van het idee voor twee windmolens.

Opzet vervolgproces Wind voor Buren

Verzoek aan gemeenten Hof van Twente en Borne (juni 2018)

Een verzoek om het vervolgproces te steunen. Dit is nog geen verzoek om toestemming voor de windmolens.

Verzoek van 27 juni 2018 aan gemeenten Hof van Twente en Borne

Antwoord van gemeente Hof van Twente op ons verzoek (november 2018)

Antwoord college van burgemeesters en wethouders van Hof van Twente op ons verzoek van 27 juni 2018

Schriftelijke vragen van SP, GroenLinks en PvdA Hof van Twente (november 2018)

Vragen van SP, GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad van Hof van Twente en antwoorden van het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente over ‘Wind voor Buren’: klik hieronder voor de vragen en antwoorden.

Beantwoording schriftelijke vragen

Motie gemeenteraad Hof van Twente (april 2019)

Hierin wordt steun uitgesproken voor het proces met de groepen dat we willen doorlopen.

Motie aangenomen door gemeenteraad van Hof van Twente 9 april 2019

Artikel Tubantia over windmolens (april 2019)

Artikel op 17 april 2019 over windmolens (in Twente) in Tubantia

Brief aan gemeente Borne (juni 2019)

We vragen steun van het college voor het proces met de groepen dat we willen doorlopen.

Een brief van 4 juni 2019 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne

Brief van gemeente Borne (juli 2019)

Burgemeester en wethouders stemmen in met de opzet voor het participatieproces zoals we dat willen doorlopen.

Brief van 17 juli 2019 van het college van burgemeester en wethouders van Borne

Bijeenkomst 1 participatieproces (19 augustus 2020)

Documenten van procesbegeleiders

Bijlage 1: Agenda bijeenkomst 1 Bijlage 2: Voorstel werkwijze in groep omwonenden Bijlage 3: Verslag van bijeenkomst 1

Bijeenkomst 1 participatieproces (19 augustus 2020)

Documenten van initiatiefnemers

Bijlage 1: Aanpak onderzoeken Wind voor Buren

Bijeenkomst 4 participatieproces (16 februari 2021)

Documenten van procesbegeleiders

Bijlage 1: agenda bijeenkomst 4 (16 februari 2021) Bijlage 2: verslag bijeenkomst 4 (16 februari 2021)

Bijeenkomst 5 participatieproces (23 maart 2021)

Documenten van procesbegeleiders

Bijlage 1: agenda bijeenkomst 5 (23 maart 2021) Bijlage 2: verslag bijeenkomst 5 (23 maart 2021)

Bijeenkomst 6 participatieproces (28 april 2021)

Documenten van procesbegeleiders

Bijlage 1: agenda bijeenkomst 6 (28 april 2021) Bijlage 2: verslag bijeenkomst 6 (28 april 2021)

Bijeenkomst 7 participatieproces (25 mei 2021)

Documenten van procesbegeleiders

Bijlage 1: agenda bijeenkomst 7 (25 mei 2021) Bijlage 2: verslag bijeenkomst 7 (25 mei 2021)

Bijeenkomst 7 participatieproces (25 mei 2021)

Documenten van initiatiefnemers

Bijlage 1: antwoord op vragen uit bijeenkomst 6

Bijeenkomst 8 participatieproces (23 juni 2021)

Documenten van procesbegeleiders

Bijlage 1: agenda bijeenkomst 8 (23 juni 2021) Bijlage 2: verslag bijeenkomst 8 (23 juni 2021)

Bijeenkomst 8 participatieproces (23 juni 2021)

Documenten van initiatiefnemers

Bijlage 1: informatie over uitgevoerde windmeting (23 juni 2021)

Eindverslag onafhankelijke procesbegeleiders (26 juli 2021)

Document van procesbegeleiders

Bijlage 1: eindverslag van procesbegeleiders (26 juli 2021)

Voorstel voor omgevingsraad (18 augustus 2021)

In de omgevingsraad kunnen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zitting nemen om overleg te blijven voeren met ons tijdens de verdere uitvoering van het plan voor deze twee beoogde windmolens. We hebben een voorstel gemaakt voor uitgangspunten van deze omgevingsraad.

Voorstel uitgangspunten omgevingsraad (18 augustus 2021)