Bijeenkomsten uitgesteld vanwege coronavirus

09 april 2020

Vanwege het coronavirus is het moeilijk te bepalen wanneer de bijeenkomsten van het participatieproces mogelijk zijn.

Maatregelen verlengd en uitgebreid

De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op Nederland. Ook het participatieproces voor ‘Wind voor Buren’ wordt erdoor beïnvloed. In het nieuwsbericht van 18 maart meldden we dat de eerste bijeenkomst met de groep inwoners op 25 maart was uitgesteld, maar dat nog onzeker was hoe het zou gaan met de volgende bijeenkomst die is gepland op 22 april.
Enige tijd na de nieuwsbrief van 18 maart heeft de Rijksoverheid de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus uitgebreid en verlengd. Ook de bijeenkomst van 22 april is daardoor uitgesteld, in overleg met de onafhankelijke procesbegeleiders. We volgen uiteraard de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

In overleg met de onafhankelijke procesbegeleiders is besloten dat we voorlopig afwachten hoe de verspreiding en bestrijding van het coronavirus zich ontwikkelt. Het is nu moeilijk te bepalen wanneer bijeenkomsten wel weer zijn toegestaan. Daarom wachten we eerst op meer duidelijkheid. We zien ook geen goede (digitale) alternatieven voor de bijeenkomsten zoals die zijn beoogd, onder andere vanwege de grootte van de groep inwoners (ruim dertig mensen). Daarnaast lijkt het de procesbegeleiders en ons beter te wachten met het participatieproces, omdat het gepaster lijkt de draad op te pakken als de situatie in Nederland weer normaler is.

We volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus wel op de voet, om zo snel mogelijkheid duidelijkheid te hebben over het vervolg van het participatieproces. U wordt daarvan uiteraard op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief en website.

Windmetingen met LIDAR

Een actie die we wel kunnen ondernemen, is het uitvoeren van een windmeting op de beoogde plek van de windmolens. Pure Energie bezit enkele zogeheten LIDAR-meetapparaten. Eén van deze apparaten kwam recent beschikbaar nadat op een andere locatie in het land de meetcampagne was afgerond. Er is daarom besloten deze LIDAR nabij knooppunt Buren te plaatsen. Hiermee wordt in beginsel een jaar lang de wind gemeten. Aan de hand van deze meetgegevens kunnen later nauwkeurige opbrengstberekeningen voor de beoogde windmolens worden uitgevoerd.

Hoe werkt een LIDAR?

Met behulp van een laser bepaalt de LIDAR de afstand tot een object of oppervlak. Om de windsnelheid te meten, kijkt de LIDAR – een apparaat met de afmetingen vergelijkbaar met een tafelmodel koelkast – naar de beweging van (stof)deeltjes in de lucht. Het apparaat zendt een lasersignaal uit en dat signaal wordt door de (stof)deeltjes in de lucht gereflecteerd. Dat gereflecteerde signaal wordt vervolgens weer opgevangen door het apparaat. Hierdoor wordt informatie (richting en snelheid) van de (stof)deeltjes verzameld en daarmee wordt het windaanbod vastgesteld. De LIDAR kan zo worden ingesteld dat er snel achter elkaar op verschillende hoogtes kan worden gemeten. Er worden metingen gedaan tot op grote hoogte, tot boven 200 meter.
Onderstaande illustratie laat zien hoe de LIDAR werkt (tekst loopt door onder de afbeelding):

LIDAR

Geen hinder voor de omgeving

De LIDAR zelf staat in een zeecontainer van reguliere afmetingen, ter bescherming. Verder is er aan de buitenkant niets te zien van de metingen. Deze container komt op een eigen terrein te staan, dus niet op openbaar terrein en hiervoor zijn verder geen ruimtelijke procedures nodig. Ook veroorzaakt de LIDAR tijdens de metingen geen hinder voor de omgeving.