Digitale bijeenkomst 3 participatieproces

13 oktober 2020 Matthijs Oppenhuizen

Recent zijn de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt door de landelijke overheid. Bij bijeenkomsten binnen zijn tot op heden maximaal dertig mensen toegestaan. Tijdens de bijeenkomsten van het participatieproces in het Kulturhus in Borne zijn meer dan dertig mensen aanwezig. Daarom is door de procesbegeleiders besloten dat wordt geprobeerd om bijeenkomst 3 van het participatieproces op 20 oktober 2020 digitaal te laten verlopen.

Iedereen kan meedoen via Microsoft Teams

Voor deze digitale bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van het programma Microsoft Teams. Alle deelnemers aan het participatieproces, de procesbegeleiders en wij als initiatiefnemers kunnen op die manier deelnemen aan een videovergadering.

Deelnemers aan het participatieproces die eventueel niet zelf kunnen of willen inloggen op Microsoft Teams, kunnen tijdens deze bijeenkomst in het Kulturhus plaatsnemen. De videovergadering wordt daar dan op een groot scherm getoond zodat deze deelnemers de vergadering op die manier kunnen volgen en net als andere deelnemers vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen maken.

Publieke tribune ook digitaal

Dit betekent dat toeschouwers ook plaatsnemen op de digitale publieke tribune. Wie de bijeenkomst wil volgen, moet zich uiterlijk 19 oktober opgeven via een e-mail aan de procesbegeleiders (procesbegeleiders2020@gmail.com). Zij krijgen dan een link en instructies toegestuurd waarmee zij kunnen deelnemen aan de videovergadering.

Toeschouwers nemen deel aan dezelfde videovergadering, maar moeten hun microfoon uitzetten. Zij zijn alleen toehoorder en kunnen, net als bij de bijeenkomsten in het Kulturhus, geen vragen stellen of opmerkingen maken. Wel is er aan het begin van de bijeenkomst, zoals gebruikelijk, vijf minuten spreektijd gereserveerd voor toeschouwers indien zij dat wensen. Wie hiervan gebruik wil maken, moet dat ook kenbaar maken bij de procesbegeleiders via procesbegeleiders2020@gmail.com.

Geluidsonderzoek op website

Recent hebben we als initiatiefnemers informatie met de deelnemers aan het participatieproces gedeeld. Dit is onder andere het geluidsonderzoek geweest. Dit geluidsonderzoek wordt in bijeenkomst 3 op 20 oktober 2020 besproken. U vindt deze informatie op onze website, onder het kopje ‘Bijeenkomst 3 participatieproces (20 oktober 2020)’, onder aan de pagina.