Informatie voor bijeenkomst 2 op website

07 september 2020 Matthijs Oppenhuizen

Voor bijeenkomst 2 van het participatieproces hebben we als initiatiefnemers informatie gedeeld met de deelnemers aan de groep.

Informatie over locatie en de wind

Deze informatie staat nu ook op onze website, klik daarvoor hier. Deze staat onder het kopje ‘Bijeenkomst 2 participatieproces’, onderaan de pagina.

U vindt daar een hoofddocument met informatie over verschillende onderwerpen. Die zijn in het document onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

 • Locatie: mogelijkheden, beperkingen, planMER
  Hierin beschrijven we onder andere op basis van welke vuistregels we inschatten dat het technisch mogelijk is hier windmolens te plaatsen.

 • Bandbreedte afmetingen windmolens
  Hier wordt toegelicht waarom er voor een bandbreedte wordt gekozen (minimale en maximale afmetingen) en waarom we kiezen voor moderne, hoge windmolens.

 • Wind en productie
  Er is een eerste opbrengstenstudie gemaakt die inschat wat twee windmolens op de beoogde locatie kunnen opwekken. Er wordt verder beschreven hoeveel deze opbrengst kan bijdragen aan lokale en regionale duurzaamheidsdoelstellingen. Deze opbrengstenstudie is als bijlage aan het document toegevoegd.

 • Subsidie
  In dit hoofdstuk wordt de systematiek van de SDE++-subsidie toegelicht en wat er wel en niet valt te zeggen over de subsidie die voor de twee beoogde windmolens beschikbaar is.

 • Compensatie CO2-uitstoot tijdens productie en bouw windmolens
  Weegt de productie van elektriciteit zonder CO2-uitstoot door een windmolen wel op tegen de CO2-uitstoot tijdens de productie en bouw van de windmolen? In dit hoofdstuk wordt daar informatie over gedeeld.

 • Vergelijkbare locaties
  Op verzoek van de groep hebben we geprobeerd enkele locaties van andere windmolens te benoemen die – min of meer – vergelijkbaar zijn met de locatie van Wind voor Buren.

De andere stukken die naar de groep zijn gestuurd en nu op de website staan, zijn:

 • Een voorstel van ons voor de volgorde van het bespreken van de onderwerpen (welk thema/onderzoek wordt op welke bijeenkomst besproken?).

 • Een voorstel voor toetspunten voor het geluidsonderzoek (op welke adressen wordt op adresniveau de hoeveelheid geluid berekend?)