Stappen vooruit voor omgevingsproces

24 juli 2019

We willen graag in samenspraak met de omgeving het plan voor de twee windmolens concreet maken en hebben daarvoor een omgevingsproces voorgesteld. Inmiddels worden er stappen vooruit gezet om dit proces met omwonenden en maatschappelijke organisaties te doorlopen.

College Borne stemt in met omgevingsproces

Nadat de gemeenteraad van Hof van Twente op 9 april 2019 een motie aannam waarin steun werd uitgesproken voor het omgevingsproces, hebben we op 4 juni 2019 een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne. Via dit nieuwsbericht kunt u onze brief aan het college teruglezen.

Op 17 juli 2019 kregen we een antwoord van het college. Burgemeester en wethouders stemmen in met de opzet voor het omgevingsproces. Wel voegt het college van Borne hieraan toe – net als de gemeenteraad van Hof van Twente – dat steun voor het omgevingsproces los staat van de vraag of de windmolens er kunnen komen. De brief die we van het college kregen, kunt u hier lezen. Het college geeft aan ook de gemeenteraad van Borne hierover te hebben geïnformeerd.

Een belangrijk onderdeel van het omgevingsproces is dat de gesprekken tussen ons als initiatiefnemers en de omwonenden en maatschappelijke organisaties worden geleid door een onafhankelijke gespreksleider en secretaris. Dat is nu een volgende stap die moet worden gezet.

Hopelijk na de zomer meer nieuws

Dat is nu de stand van zaken rond ‘Wind voor Buren’. We verwachten dat er in de zomer weinig ontwikkelingen te melden zijn, maar hopen dat er na de zomer meer nieuws is. We hopen vooral dat dit jaar nog het omgevingsproces kan beginnen. Als er nieuws is, melden we dat uiteraard via onze nieuwsbrief en website.