Steun van gemeenteraad voor proces groepen

15 april 2019

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 9 april 2019 een motie aangenomen waarin steun wordt uitgesproken voor het proces dat we willen doorlopen om in samenspraak met de omgeving een concreet plan te maken. Deze motie is met 20 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.

Motie aangenomen

 Zoals eerder gemeld willen we enkele groepen inrichten met daarin inwoners en maatschappelijke organisaties. Onder leiding van een neutrale gespreksleider gaan we dan met elkaar in gesprek, doen we samen de onderzoeken die nodig zijn en wordt in samenspraak het plan voor twee windmolens concreet gemaakt. De uitkomst van dit proces kan zijn dat wij als initiatiefnemers van ‘Wind voor Buren’ een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Klik hier om de volledige motie die is aangenomen te lezen.

U kunt de raadsvergadering waarin deze motie is aangenomen ook terugkijken, klik daarvoor hier. Als u vervolgens op agendapunt 9 klikt, kunt u de video bekijken en horen wat er over de motie is gezegd door verschillende fracties.

Ook Tubantia heeft er een artikel over geschreven, klik daarvoor hier.

Steun van gemeenteraad is niet onvoorwaardelijk

In ons vorige nieuwsbericht legden we uit waarom we behoefte hebben aan steun van de gemeenten Hof van Twente en Borne. Klik hier om dit nieuwsbericht te lezen.

Belangrijk om te melden is dat de steun van de gemeenteraad van Hof van Twente voor het proces met de groepen niet onvoorwaardelijk is. Zo staat in de motie dat steun hiervoor los staat van de keuze van de gemeenteraad om wel of niet in te stemmen met het plaatsen van windmolens op de beoogde plekken. Ook kan de gemeenteraad na afloop van het proces met de groepen zelf nog een oordeel geven over dat proces, zo staat er in de motie.

Volgende stap

Met deze uitspraak van de gemeenteraad kunnen we een volgende stap zetten. We wisten niet dat deze motie was voorbereid en op 9 april ter stemming werd gebracht in de raadsvergadering, dus dit was voor ons een positieve verrassing.

We zijn nog in contact met de gemeente Borne om te kijken of ook die gemeente een dergelijke uitspraak kan doen. Hoewel de windmolens zijn beoogd op grondgebied van de gemeente Hof van Twente, wonen de meeste omwonenden in Borne. Daarom vinden we het belangrijk dat beide gemeenten hierbij betrokken zijn.

Verder zoeken we, zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief, een neutrale gespreksleider en secretaris om de gesprekken met de groepen te begeleiden. We hebben daar ideeën voor, maar staan ook zeker open voor verdere suggesties en ideeën. Die kunt u sturen naar info@windvoorburen.nl

Lid worden van Buren Energie

In onze vorige nieuwsbrief meldden we ook dat zich al meerdere mensen aangemeld hebben als lid van coöperatie Buren Energie. Het doel is dat de coöperatie eigenaar wordt van één van de twee beoogde windmolens. Na die nieuwsbrief hebben zich nog meer mensen aangemeld als lid.
Wie lid wil worden van coöperatie Buren Energie of daar meer informatie over wil, kan contact opnemen met Buren Energie via burenenergie@hotmail.com.

Buren Energie heeft ook een eigen pagina op LinkedIn, klik daarvoor hier.