Verslag bijeenkomst 1 op website

25 september 2020 Matthijs Oppenhuizen

Het verslag van bijeenkomst 1 van het participatieproces is definitief.

Verslag op website

Het verslag, opgesteld door de procesbegeleiders, staat nu ook op onze website. Het verslag staat op de pagina informatie onder het kopje ‘Bijeenkomst 1 participatieproces (19 augustus 2020)’, onderaan de pagina. 

Verslag bijeenkomst 2 vastgesteld in bijeenkomst 3

Op 15 september 2020 was bijeenkomst 2 van het participatieproces. Het verslag van deze bijeenkomst wordt opgesteld door de procesbegeleiders en ter vaststelling voorgelegd aan de groep tijdens bijeenkomst 3 op 20 oktober. Als het verslag is vastgesteld, plaatsen we het op onze website. Zo doen we dat met alle verslagen van de bijeenkomsten.

Bijeenkomst 3: geluid

In bijeenkomst 2 is afgesproken dat op bijeenkomst 3 geluid een belangrijk bespreekonderwerp wordt. Als initiatiefnemers van Wind voor Buren sturen we voorafgaand aan bijeenkomst 3 informatie hierover aan de groep. Deze informatie plaatsen we dan ook op de website. Verder zorgen we dat op bijeenkomst 3 een geluidsexpert aanwezig is.